Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om virksomhedernes opgørelse og afregning af foderfosfatafgift.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsperiode
 • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde
 • Afregning.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden for registrerede virksomheder, der er momsregistrerede, er den samme som for moms, dvs. måneden, kvartalet eller halvåret. Se FOSAL § 5, stk. 1.

For registrerede virksomheder, der ikke er momsregistreret, er afgiftsperioden måneden. Se FOSAL § 5, stk. 2.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

Virksomheder, der er registrerede som oplagshaver, skal opgøre den afgiftspligtige mængde i kg for en afgiftsperiode som vægten af mineralsk fosfor i foderfosfater udleveret fra virksomheden i afgiftsperioden.

Virksomhedens forbrug af egne varer er sidestillet med udlevering. Forbrug af egne varer indbefatter også, at virksomheden udtager uberigtigede varer og lader dem indgå i andre varer, dvs. varer, som der skulle have været betalt dækningsafgift af ved import, fx foderblandinger.

I opgørelsen over den afgiftspligtige mængde fradrages afgiften af mineralsk fosfor i

 • varer, der udleveres til en anden registreret virksomhed. Se FOSAL § 4, stk. 1
 • varer, der leveres til virksomheder, der ikke er registreret, og som har bevilling til afgiftsfritagelse. Se FOSAL § 3, stk. 3, eller § 4, stk. 2
 • varer, der bliver brugt til produktion af varer, der ikke bruges som ernæring til dyr, som hovedsageligt findes på landbrugsvirksomheder. Se FOSAL § 3, stk. 3, nr. 1 og 2
 • varer, der leveres til udlandet
 • varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand eller lignende
 • varer, der returneres til virksomheden, hvis køberen godtgøres varens pris inklusive afgiften
 • varer, hvoraf der er sket betaling efter FOSAL §§ 19 og 20.

Se FOSAL § 7.

Virksomheder, der er registrerede som varemodtagere, skal efter udløbet af hver afgiftsperiode opgøre mængden af foderfosfat, som de har modtaget i perioden og indbetale afgiften heraf til Skatteforvaltningen. I opgørelsen over den afgiftspligtige mængde fradrages afgiften af mineralsk fosfor i

 • Varer, der bliver brugt til produktion af varer, der ikke bruges som ernæring til dyr som hovedsageligt findes på landbrugsvirksomheder. Se FOSAL § 3, stk. 3, nr. 1 og 2
 • Varer, hvoraf der er sket betaling efter FOSAL §§ 19 og 20.

Se FOSAL § 14, stk. 1

Fjernsalg

For udenlandske virksomheder registreret for fjernsalg opgøres den afgiftspligtige vægt som den mængde mineralsk fosfor, som virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg.

Regnskab

Virksomheder registreret som oplagshaver skal føre regnskab over:

 • Tilgangen af ubeskattet mineralsk fosfor
 • Udleveringen af afgiftspligtige varer
 • Udleveringen af varer til virksomheder, der har bevilling til afgiftsfritagelse
 • Eget forbrug af afgiftspligtige varer
 • Udleveringen af afgiftsfrie varer.

Virksomhederne skal holde lageret af afgiftspligtige varer adskilt fra lageret af uberettigede varer.

Fremstillingsvirksomheder skal også føre regnskab over fremstillingen af varer med henblik på at kunne redegøre for indholdet af afgiftspligtig mineralsk fosfor.

Regnskabet over eget forbrug af mineralsk fosfor skal føres på grundlag af dagligt udarbejdede arbejdssedler eller lignende.

Virksomheder, der er registrerede som varemodtagere, skal føre regnskab over mængden af tilført mineralsk fosfor i foderfosfat og dækningsafgiftspligtige varer fra andre EU-lande.

Se også

Se også A.B.3.5 om regnskabsbestemmelser og OPKL § 2, stk. 2.

Afregning

Registrerede oplagshavere skal senest den 15. i den efterfølgende måned efter udløbet af afgiftsperioden, angive den afgiftspligtige mængde af mineralsk fosfor i foderfosfat og betale afgiften til Skatteforvaltningen. Se FOSAL § 11.

Registrerede varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode og senest den 15. i den efterfølgende måned angive mængden af mineralsk fosfor, som virksomheden har modtaget i perioden, og betale afgiften til Skatteforvaltningen. Se FOSAL § 11.

Angivelse og indbetaling sker efter reglerne i OPKL §§ 2-8.

Skattestyrelsen kan pålægge erhvervsdrivende varemodtagere, der gentagne gange ikke har betalt afgiften rettidigt, at angive den afgiftspligtige mængde allerede når den erhvervsdrivende modtager varerne. Skattestyrelsen kan også pålægge virksomheden at betale afgiften, så snart den modtager varerne. Se FOSAL § 14, stk. 4.

Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed efter OPKL § 11, kan Skattestyrelsen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.