Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for ledningsført vand og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Beregning af afgiften.

Afgiftssatser

Afgiften er sammensat af en sats pr. m3 plus et drikkevandsbidrag på 0,67 kr. pr. m3, se VANDAL § 3, stk. 1 og 2. Den samlede afgiftssats pr. m3 er:

2012:

5,23 kr.

+

0,67 kr.

= 5,90 kr.

2013 - 2014:

5,46 kr.

+

0,67 kr.

= 6,13 kr.

2015:

5,86 kr.

+

0,67 kr.

= 6,53 kr.

2016 - 2017:

5,86 kr.

+

0,39 kr.

= 6,25 kr.

2018 - 2020:

6,18

+

0,19 kr.

= 6,37 kr.

Afgiften er ekskl. moms. Det betyder, at når momsregistrerede vandværker leverer vand, bliver momsen også beregnet af vandafgiften.

Bemærk

Afgiftssatsen for 2015-2017 fremgår af § 13, stk. 54 i lov nr. 924 af 18. september 2012.

Forbrug i momsfrie virksomheder og i boliger med egen boring

Afgiftsbeløbet forhøjes med 25 pct. for ejere af ejendomme, der forsynes med vand fra lokale boringer/brønde samt for virksomheder og institutioner mv., der er registreringspligtige efter VANDAL § 4, stk. 2.Se VANDAL § 14, stk. 2.

Afgiftsbelastningen bliver på denne måde den samme, uanset om vandet bliver leveret fra et momsregistreret vandværk eller fra en lokal boring/brønd eller bliver indvundet af en anden registreringspligtig virksomhed.

Almene vandværker, der på grund af omsætningens størrelse ikke skal registreres efter ML § 48 (højst 50.000 kr.), skal dog ikke forhøje satsen.

Beregning af afgiften

Afgiften beregnes som den leverede mængde af ledningsført vand.

Eksempel

Ved levering af 5000 m3 vand er afgiften:

          5000 m3 x 6,25 kr. pr. m3 = 31 250 kr.