Indhold

Dette afsnit beskriver nærmere, hvilke emballager, som er omfattet af den volumenbaserede afgift.

Afsnittet indeholder

 • Afgiftspligtigt vareområde for emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem
 • Afgiftspligtigt vareområde for emballager, der indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

Bemærk

Den volumenbaserede afgift kaldes også i daglig tale for stykafgiften.

Afgiftspligtigt vareområde for emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

Afgiftspligten omfatter salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter uanset fremstillingsmateriale til emballering af visse drikkevarer.

Nedenstående skema viser, hvilke emballager der er omfattet af den volumenbaserede afgift (stykafgift). Nedenstående emballager indgår ikke i det obligatoriske pant- og retursystem.

 EMBAL § 1, nr. 1 Emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

 Emballager til

Varebeskrivelse

Pkt. 1.a

Spiritus
Spiritus under pos. 2208 og ikke omfattet af § 1, nr. 2.

Omfatter følgende:

 • Spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer uanset alkoholindhold fx akvavit og vodka.

Omfatter bl.a. ikke følgende:

 • Blandinger af ikke-alkoholholdige drikkevarer med spiritus med et alkoholindhold på over 0,5 % vol., men ikke over 10 % vol., som er omfattet af nr. 2, litra c, nedenfor (spiritusbaseret alkoholsodavand).

Pkt. 1.b

Vin
Vin under pos. 2204 eller 2205 og ikke omfattet af § 1, nr. 2.

Omfatter følgende:

 • Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol og druemost
 • Vermouth og anden vin af friske druer,  fx rødvin og portvin.

Omfatter ikke følgende:

 • Kulsyreholdige drikkevarer, herunder druemost, med et alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra b, nedenfor (kulsyreholdig mineralvand)
 • Alkoholsodavand.

Pkt. 1.c

Frugtvin
Frugtvin under pos. 2206 med et alkoholindhold på over 10% vol. alk. og ikke omfattet af § 1, nr. 2.

Endvidere færdigblandet gløgg, der består af rødvin og gløggekstrakt.

Omfatter følgende:

 • Frugtvin og andre gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med et alkoholindhold på over 10 % vol. fx kirsebærvin
 • Færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt uanset alkoholindhold.

Omfatter ikke følgende:

 • Andre gærede drikkevarer, blandinger af gærede drikkevarer og gærbaserede alkoholsodavand med et alkoholindhold på 10 % vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra d, nedenfor (andre gærede drikkevarer)
 • Kulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra b, nedenfor (kulsyreholdig mineralvand)
 • Ikke-kulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2.litra e.

 

Afgiftspligtigt vareområde for emballager, der indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

Afgiftspligten omfatter salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter uanset fremstillingsmateriale til emballering af visse drikkevarer.

Nedenstående skema viser, hvilke emballager er omfattet af den volumenbaserede afgift (stykafgift). Disse emballager har en lavere afgiftssats end emballager til vin mv. og indgår i det obligatoriske pant- og retursystem.

EMBAL § 1, nr. 2 Emballager, der indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

 Emballager til

Varebeskrivelse

     

2.a

 

Øl

Øl under pos. 2203.

 

 

Omfatter følgende:

 • Øl med et alkoholindhold på over 0,5 % vol.

Omfatter ikke følgende:

 • Andre gærede drikkevarer med et alkoholindhold på 10 % vol. eller derunder, herunder maltbaserede alkoholsodavand, som er omfattet af nr. 2, litra d, nedenfor (andre gærede drikkevarer)
 • Andre gærede drikkevarer med et alkoholindhold på over 10 % vol., som er omfattet af nr. 1, litra c, ovenfor (frugtvin).

2.b

 

 

 

Kulsyreholdigt mineralvand

Mineralvand, limonade og andre varer, som indeholder kulsyre (kuldioxid) under pos. 2201 og 2202.

 

Omfatter følgende:

 • Kulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder, herunder vand af "dansk vand-typen", naturligt mineralvand og kildevand med naturligt eller tilsat indhold af kulsyre, hvad enten disse er aromatiserede eller ej
 • Sødede eller aromatiserede læskedrikke med kulsyre
 • Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer med kulsyre som fx lavalkoholholdigt øl, vin og frugtvin, herunder æble- og pærecider m.v., med et alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder
 • Fx cola.

Omfatter ikke følgende:

 • Ikke-kulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder, herunder bl.a. frugt- og grønsagssafter eller grøntsagsmost og drikkeklare drikkevarer på basis af enten mælk eller mælk og kakao.

2.c

 

Spiritusbaseret alkoholsodavand

Blandinger af ikke-alkoholholdige drikkevarer med spiritus under pos. 2208, som har et alkoholindhold på 10 %. vol. eller derunder.

Ikke-alkoholholdige drikkevarer omfatter ud over pos. 2201 og 2202 tillige pos. 2009 (frugt- og grøntsagssaft).

Omfatter følgende:

blandinger af spiritus med

 • kulsyreholdige ikke-alkoholholdige drikkevarer, efter litra b
 • ikke-kulsyreholdige drikkevarer, herunder bl.a. kakaomælk eller mælk
 • frugt- eller grønsagssafter eller grøntsagsmost.

Hvis blandingens alkoholindhold er på over 0,5 % vol., men ikke over 10 % vol.

Omfatter ikke følgende:

 • Hvis de ovennævnte blandingers alkoholindhold overstiger 10 % vol., hvorved blandingen omfattes af nr. 1, litra a (spiritus).

2.d

Andre gærede drikkevarer

- herunder gærbaserede alkoholsodavand (vin-, frugtvins- og maltbaserede)

Andre gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer under pos. 2206.

Blandinger af ikke-alkoholholdige drikkevarer med gærede drikkevarer under pos. 2206, hvis drikkevarens eller blandingens alkoholindhold er på 10 % vol. eller derunder.

Undtaget fra pkt. d er dog færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt, se nr. 1, litra c.

Ikke-alkoholholdige drikkevarer omfatter ud over pos. 2201 og 2202 tillige pos. 2009 (frugt- og grøntsagssaft).

Omfatter følgende:

 • Andre gærede drikkevarer og blandinger af drikkevarer med et alkoholindhold på 10 % vol. eller derunder
 • Blandinger af gærede drikkevarer, dvs. øl, vin eller frugtvin med
  • kulsyreholdige drikkevarer uden alkohol, se litra b
  • ikke-kulsyreholdige drikkevarer, herunder bl.a. kakaomælk eller mælk og 
  • frugt- eller grønsagssafter eller grøntsagsmost.

hvis blandingens alkoholindhold er på over 0,5 % vol., men ikke over 10 % vol.

Omfatter ikke følgende:

 • Hvis de ovennævnte drikkevarers eller blandingers alkoholindhold overstiger 10 % vol., hvorved drikkevaren eller blandingen omfattes af nr. 1, litra c (frugtvin).

2.e

 

Ikke-kulsyreholdigt vand, limonade, iste mv.

Mineralvand, vand, limonade, iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre, under pos. 2201 og 2202, når emballager med disse varer indgår i pant- og retursystemet.

Omfatter følgende:

 • Vand, herunder naturligt eller kunstigt eller kunstigt mineralvand uden kulsyre, både tilsat og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og både aromatiseret samt ikke aromatiseret. Hvis blandingen er umiddelbart drikkeklar, som fx vand med aroma, limonader, orangeader, iste og lignende, og hvis alkoholindholdet er på 0,5 % vol. eller derunder.

Omfatter ikke følgende:

 • Beholdere til vand af karton eller laminat, når beholderne ikke indgår i pant- og retursystem
 • Større plastdunke til vandkølingsanlæg, som ikke indgår i pant- og retursystem
 • Frugt- eller grøntsagssafter eller grøntsagsmost
 • Drikkevarer på basis af mælk og/eller kakaio.

 

Bemærk

Oplysninger om det obligatoriske pant- og retursystem kan fås hos Dansk Retursystem A/S (www.dansk-retursystem.dk] eller Miljøstyrelsen (www.mst.dk) samt pantbekendtgørelsen. Se bekendtgørelse nr. 104 af 27. januar 2014.

Se også

Se også SKM2010.379.SKAT for præcisering af, hvilke drikkevarer med indhold af grønsager, frugter, urter mv., som er omfattet af pantbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 5, og hvilke typer, som er undtaget fra pant- og retursystemet.