Indhold

Dette afsnit beskriver afgiftssatserne for bæreposer.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser for bæreposer
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser, Skatterådet mv.

Afgiftssatser for bæreposer

Afgiftssatsen for bæreposer fremgår af xEMBAL § 2b.x

Nedenstående skema viser afgiftssatserne for bæreposer.

Bemærk

►Afgiften på poser forhøjes den 1. januar 2021 og den 1. januar 2024, se lov nr. 168 af 29. februar 2020.◄

2020

►2021-2023◄

►2024 -◄

Materiale

Kr. pr. kg

Bæreposer af papir mv.

30,00

31,65

33,39

Bæreposer af plast mv.

66,00

69,63

73,46

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser, Skatterådet mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
SKAT

SKM2009.620.SKAT

Bæreposer af biologisk nedbrydeligt materiale, der er fremstillet på basis af plantestivelse (herunder majs- og kartoffelstivelse), er omfattet af afgiftssatsen for papirsposer. Med biologisk nedbrydelig forstås, at materialet lever op til anerkendte tekniske standarder herfor, fx den europæiske standard EN 13432. Bionedbrydelige bæreposer, der er fremstillet af plantestivelse, er omfattet af afgiftssatsen i EMBAL § 2b om papir mv.

 
Skatterådet
SKM2014.77.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at der skal svares afgift af en bærepose efter EMBAL § 2b, nr. 2 (bæreposer af plast mv.), når posen er fremstillet af plast tilsat et additiv, som medfører at posen er nedbrydelig