Indhold

Dette afsnit beskriver nærmere hvilke engangsservicer, som er omfattet af emballageafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftspligtigt vareområde for engangsservice
 • Eksempler på afgiftspligtige varer
 • Eksempler på ikke-afgiftspligtige varer
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser, mv.

Afgiftspligtigt vareområde for engangsservice

Afgiftspligten omfatter engangsservice uanset fremstillingsmateriale, dvs. knive, gafler, skeer, tallerkener og krus mv. af plast og pap m.m., som sædvanligvis smides ud efter brug, uanset at det måske kan bruges flere gange. Se EMBAL § 2c samt LFF 2000-10-25 nr. 59 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af visse emballager samt visse poser af papir eller plast m.v. og andre afgiftslove (Miljøbaserede afgiftssatser m.v.)

Engangsservice er afgiftspligtigt både til privat brug og til erhvervsmæssigt brug, også selvom varen udelukkende er af en type og art, der kun bruges erhvervsmæssigt.

På grundlag af især det daværende Momsnævns afgørelser er afgiftspligtens omfang blevet fastlagt.

Eksempler på afgiftspligtige og afgiftsfri varer efter disse afgørelser og efter lovændring nr. 1292 af 20. december 2000 fremgår af nedenstående afsnit.

►Engangsbægre til mundskyl på tandklinikker, som ikke i udformning, funktion og mulige anvendelse adskilte sig fra andre engangsdrikkebægre, var engangsservice, jf. SKM2022.574.SR. Af afgørelsen fremgår det også, at emballageafgiftsloven ikke implementerer EU direktiv 2019/904 af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (Plastdirektivet), implementeret ved Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 22. maj 2021.◄

Gafler og knive, som ikke er sammenlignelige med fx stålbestik, som almindeligvis genanvendes ubegrænset, er engangsservice, jf. SKM2022.329.SR.

Varer, som åbenlyst ligner fødevarekontaktmaterialer, kan ikke markedsføres som ikke egnede til kontakt med fødevarer. Varerne er samtidig engangsservice, uanset at disse måske kan anvendes flere gange, jf. SKM2017.375.SR.

Se også SKM2015.669.SR for, hvad der forstås ved engangsservice.

Eksempler på afgiftspligtige varer

Eksempler på varer, som er omfattet af afgiftspligten:

 • Bakker med en længde eller tallerkener med en diameter på 33 cm eller derunder
 • Drikkebægre og beholdere med et rumindhold op til 2 liter, også selv om de er forsynet med målestreger
 • Drikkebægre af polypropylen med målestreger (hospitalsbægre), som kan forsynes med et låg med drikketud
 • Drinkspinde
 • Engangskopper fremstillet af pap, der udelukkende bruges til demonstration (prøvesmagning) af andre varer
 • Grilltallerkener med flere rum
 • Kaffefade (bakker med fordybning til en kop, bruges som kombineret tallerken og underkop)
 • Rørepinde af plast
 • Plastskeer i importerede pakninger, som også indeholder sukker, flødepulver samt en serviet
 • Portionsskåle, bægre, kopper eller lignende til servering af is og desserter
 • Pølsebakker fremstillet af foldet pap
 • Tallerkener, trekantede, der er specielt konstruerede til automater med mikrobølgeovn og
 • Træspatler til isbægre mv.

Eksempler på ikke-afgiftspligtige varer

Eksempler på varer, som ikke er omfattet af afgiftspligten:

 • Aluminiumsbakker og -forme
 • Askebægre (aluminium eller pap med aluminiumsbelægning)
 • Burgerpakninger (transportpakninger)
 • Bægre og beholdere med et rumindhold på over 2 liter
 • Bægerholdere (genbruges)
 • Isbægre (emballager, som indgår i en fremstillingsproces, og som nedfryses sammen med isen)
 • Ispinde
 • Låg til bægre mv.
 • Papbakker til jordbær, tomater, champignons mv.
 • Pindemadspinde
 • Plattebakker af aluminium med mindst 5 rum
 • Serveringsbakker med en længde på mere end 33 cm
 • Servietter og engangsduge
 • Sugerør
 • Yoghurtbægre med påtryk.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Byretten
SKM2021.712.BR

Byretten fandt, at en plastiskske var afgiftspligtig engangsservice. Plastskeen havde to funktioner; for det første at blive monteret på en røremaskine for at røre rundt i et isbæger med softice tilsat smagsgivere, og for det andet at blive udleveret til kunden, som anvender plastskeen til at spise isdesserten med og derefter bortkaster den.

Dommen er anket

Skatterådet

SKM2022.574.SR

►Skatterådet kunne ikke bekræfte, at engangsbæger til mundskyl på tandklinikker ikke er omfattet af afgiftspligten for engangsservice ifølge emballageafgiftsloven. Produktet adskilte sig ikke fra andre engangsdrikkebægre, som er omfattet af afgiftspligten. Der blev herved lagt særlig vægt på bægerets udformning, funktion og anvendelse, som var sammenlignelig med almindelige hvide plastikkopper/automatbægere, der benyttes, når man drikker, og som sædvanligvis er bestemt til bortkastning efter brug.◄

SKM2022.329.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at gafler og knive af komposterbart materiale ikke var omfattet af afgiftspligten for engangsservice efter emballageafgiftsloven. Produkterne adskilte sig ikke fra andet engangsservice, som er omfattet af afgiftspligten. Produkterne var ikke sammenlignelige med fx stålbestik, som almindeligvis genanvendes ubegrænset. Produkterne fremstod og fungerede som plastlignende bestik, af en forholdsvis stærk kvalitet, som almindeligvis er bestemt til et begrænset antal anvendelser og bortkastning efter brug. Produkterne øgede dermed affaldsmængderne.

SKM2017.375.SR

Skatterådet fandt, at der skulle betales afgift af en virksomheds engangsservice fremstillet af palmeblade. Det følger af bestemmelsen, at afgiftspligten omfatter engangsservice uanset fremstillingsmateriale, der benyttes, når man spiser og drikker, og som sædvanligvis er bestemt til bortkastning efter brug, uanset at det måske kan anvendes flere gange jf. emballageafgiftslovens § 2 c, stk. 1. Virksomheden kan ikke markedsføre palmebladsprodukter i form af tallerkener mv. som åbenlyst ligner produkter, der benyttes til kontakt med fødevarer, som ikke egnede til kontakt med fødevarer, jf. udtalelse fra Fødevarestyrelsen. Palmebladsprodukter, som ikke er egnede til fødevarekontakt, og som er solgt sammen med et stykke fedttæt papir, som er egnet til fødevarekontakt, vil også blive omfattet af afgiftspligten for engangsservice. Det samlede produkt i form af et palmebladsprodukt med et fedttæt papir skal overholde reglerne for fødevarekontaktmaterialer, jf. udtalelse fra Fødevarestyrelsen.

SKM2015.669.SR

Skatterådet bekræfter, at der skal betales afgift efter emballageafgiftsloven for engangsservice fremstillet af tørrede kålblade. Endvidere præciseres, hvad der forstås ved afgiftspligtigt engangsservice.

SKM2015.667.SR

Skatterådet bekræfter, at der ikke skal betales afgift efter emballageafgiftsloven for engangsservice for produkter fremstillet af palmeblade, når produkterne ikke egner sig til kontakt med fødevarer, og det klart fremgår, at produkterne ikke er egnede til kontakt med fødevarer.