Indhold

Afsnittet handler om hovedreglen, hvorefter der er momsfritagelse for udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejning eller bortforpagtning.

Afsnittet indeholder:

  • Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom (D.A.5.8.4.1)
  • Gas, vand, elektricitet og varme samt antenneydelser og telefon som led i udlejning eller bortforpagtning (D.A.5.8.4.2).