Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelse for langtidsudlejning af andre ferieboliger.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempler på selvstændigt matrikuleret
  • Eksempler på ikke langtidsudlejning af andre ferieboliger, men momspligtig hoteludlejning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Langtidsudlejning af andre ferieboliger end sommerhuse er fritaget for momspligten som udlejning af fast ejendom, dvs. ved lejemål over en måneds varighed.

Det er en betingelse, at den langtidsudlejede feriebolig er selvstændigt matrikuleret.

Korttidsudlejning af andre ferieboliger end sommerhuse, dvs. udlejning for kortere tidsrum end 1 måned (normalt på ugebasis) er momspligtig. Se afsnit D.A.5.8.7 "Momspligt ved korttidsudlejning af andre ferieboliger".

Eksempler på selvstændigt matrikuleret

Ejerlejligheder bliver sidestillet med selvstændigt matrikulerede ejendomme, når de er opdelt i ejerlejligheder med hvert sit ejerlejlighedsnummer. Se SKM2007.402.SR.

Udlejning af separat længe til et nedlagt landbrug, der er indrettet med ferielejligheder med eget køkken og bad er momspligtig

  • når de enkelte ferielejligheder ikke er selvstændigt matrikulerede, og
  • når indretning af ferieboliger sker med henblik på udlejning til turister, da det fortrinsvis vil være lejemål under en måneds varighed.

Se SKM2009.345.SR.

Eksempler på ikke langtidsudlejning af andre ferieboliger, men momspligtig hoteludlejning

Se afsnit D.A.5.8.8 "Momspligt ved udlejning af hotelværelser", om momspligt når hotellignende vilkår og ikke langtidsudlejning af andre ferieboliger.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2009.345.SR

Udlejning af en separat længe til et nedlagt landbrug, der er indrettet som feriebolig/sommerhus med eget køkken og bad, er fritaget for moms. Efter det oplyste var ferieboligen selvstændigt indrettet med beboelsesmulighed for en familie, og udlejningen skete på vilkår som sommerhuse, det vil sige uden forplejning eller lignende. På den baggrund, og idet der henvistes til SKM2007.802.SR samt TfS1999.670LSR, fandt Skatterådet, at udlejning af den selvstændigt indrettede feriebolig var fritaget for momspligten.

Hvis samme separate længe imidlertid bliver indrettet med 3 ferielejligheder, der ikke er selvstændigt matrikulerede og udlejes til turister, hvilket fortrinsvis vil være lejemål under en måneds varighed, kan Skatterådet ikke bekræfte, at udlejning heraf vil være fritaget for moms.

 

 SKM2007.402.SR

Ejerlejligheder sidestilles med selvstændigt matrikulerede ejendomme, når de er opdelt i ejerlejligheder med hver sit ejerlejlighedsnummer.

Der skal derfor ikke opkræves moms af udlejningen, da udlejningen af lejlighederne sidestilles med udlejning af sommerhuse og derfor er fritaget efter reglerne om udlejning af fast ejendom.

Ejerens udlejning er heller ikke omfattet af undtagelsen til fritagelsen vedrørende udlejning af værelser i hoteller, fordi der ikke er tale om udlejning af "værelser" i traditionel forstand, og fordi ejeren ikke har rådighed over faciliteterne. hvorfor udlejning ikke foregår på hotellignende vilkår.