Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelse for langtidsudlejning af andre ferieboliger.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempler selvstændigt matrikuleret
  • Eksempler ikke langtidsudlejning af andre ferieboliger, men momspligtig hoteludlejning
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Langtidsudlejning af andre ferieboliger end sommerhuse er fritaget for momspligten som udlejning af fast ejendom, dvs. ved lejemål over en måneds varighed.

Det er en betingelse, at den langtidsudlejede feriebolig er selvstændigt matrikuleret.

Korttidsudlejning af andre ferieboliger end sommerhuse, dvs. udlejning for kortere tidsrum end 1 måned (normalt på ugebasis) er momspligtig. Se afsnit D.A.5.8.7 "Momspligt ved korttidsudlejning af andre ferieboliger".

Eksempler selvstændigt matrikuleret

Ejerlejligheder bliver sidestillet med selvstændigt matrikulerede ejendomme, når de er opdelt i ejerlejligheder med hvert sit ejerlejlighedsnummer. Se SKM2007.402.SR.

Udlejning af separat længe til et nedlagt landbrug, der er indrettet med ferielejligheder med eget køkken og bad er momspligtig

  • når de enkelte ferielejligheder ikke er selvstændigt matrikulerede, og
  • når indretning af ferieboliger sker med henblik på udlejning til turister, da det fortrinsvis vil være lejemål under en måneds varighed.

Se SKM2009.345.SR.

Eksempler ikke langtidsudlejning af andre ferieboliger, men momspligtig hoteludlejning

Se afsnit D.A.5.8.8 "Momspligt ved udlejning af hotelværelser", om momspligt når hotellignende vilkår og ikke langtidsudlejning af andre ferieboliger.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

  

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2009.345.SR

Udlejning af en separat længe til et nedlagt landbrug, der er indrettet som feriebolig/sommerhus med eget køkken og bad, er fritaget for moms. Efter det oplyste er ferieboligen selvstændigt indrettet med beboelsesmulighed for en familie, og udlejningen sker på vilkår som sommerhuse, det vil sige uden forplejning eller lignende. På den baggrund og idet der henvises til SKM2007.802.SR, samt TfS1999.670LSR finder SKAT, at udlejning af den selvstændigt indrettede feriebolig er fritaget for momspligten.

Hvis samme separate længe imidlertid bliver indrettet med 3 ferielejligheder der ikke er selvstændigt matrikulerede og udlejes til turister, hvilket fortrinsvis vil være lejemål under en måneds varighed, kan Skatterådet ikke bekræfte, at udlejning heraf vil være fritaget for moms.

 

SKM2007.402.SR

 

Ejerlejligheder sidestilles med selvstændigt matrikulerede ejendomme, når de er opdelt i ejerlejligheder med hver sit ejerlejlighedsnummer.

Der skal derfor ikke opkræves moms af udlejningen, da udlejningen af lejlighederne sidestilles med udlejning af sommerhuse og derfor er fritaget efter reglerne om udlejning af fast ejendom.

Ejerens udlejning er heller ikke omfattet af undtagelsen til fritagelsen vedrørende udlejning af værelser i hoteller, fordi der ikke er tale om udlejning af "værelser" i traditionel forstand, og fordi ejeren ikke har rådighed over faciliteterne hvorfor udlejning ikke foregår på hotellignende vilkår.