Indhold

Dette afsnit handler om undtagelsen til momsfritagelsen for udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, nærmere bestemt momspligten ved udlejning af campingplads mv.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Efter ML § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt., omfatter momsfritagelsen i 1. pkt. ikke udlejning af campingplads.

Momspligten for udlejning af campingplads omfatter også stationære telte og campinghytter.

Det samme gælder udlejning af telte og flytbare træbarakker til brug ved fester og lignende. Se MNA 1967, 21.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

MNA 1967, 21

 

Udlejning af telte og flytbare træbarakker er momspligtig.