Indhold

Dette afsnit handler om undtagelsen til momsfritagelsen for udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, nærmere bestemt momspligten ved udlejning af opbevaringsbokse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Der skal betales moms ved udlejning af opbevaringsbokse. Bestemmelsen har bl.a. betydning for udlejning af bankbokse.

Begrebet opbevaringsbokse omfatter ikke rum i hundepensioner.

Udlejning af rum i hundepension bliver betragtet som for udlejning af fast ejendom. Da de pågældende rum heller ikke er anset for at være omfattet af begrebet opbevaringsbokse, er udlejningen momsfritaget.

Se SKM2002.602.LSR.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

  

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2002.602.LSR

Begrebet opbevaringsbokse omfatter ikke rum i hundepensioner.