Indhold

Dette afsnit handler om hovedreglen, hvorefter der er momsfritagelse for udlejning og bortforpagtning af fast ejendom.

Afsnittet indeholder: