Indhold

Afsnittet beskriver afgrænsningen mellem det afgiftsfrie område og det afgiftspligtige område, idet der sondres mellem "gamle" og "nye" bygninger med eventuel tilhørende jord.

Afsnittet indeholder:

Se også

  • Afsnit D.A.21.3.4 om byggeri for egen regning.
  • Afsnit D.A.21.3.3 om byggeri for fremmed regning.