Momsfritagelsen omfatter salg af frimærker, hvis

  • frimærkerne kan bruges til frankering i Danmark og
  • salget finder sted til pålydende værdi.

Når disse betingelser er opfyldt er det uden betydning for momsfritagelsen, hvem der sælger frimærkerne. Både postvæsenets salg og salg fra eksempelvis kiosker og frimærkehandlere kan således ske momsfrit. Det er også uden betydning, om salget sker til samlerbrug, når blot betingelserne er opfyldt.

Provision, som kiosker m.fl. modtager for salg af frimærker, anses for omfattet af momsfritagelsen, og der skal ikke tages hensyn til disse mindre provisionsindtægter ved opgørelse af fradragsretten.

Provision, som kiosker m.fl. modtager for salg af julemærker, er også omfattet af fritagelsen under forudsætning af, at overskuddet ved julemærkesalget bruges til humanitære og filantropiske formål. Se afsnit D.A.5.17 om velgørende arrangementer.

Salg af frimærker, der ikke er omfattet af momsfritagelsen

Salg af frimærker til en værdi, der overstiger eller ligger under frimærkets pålydende værdi, er ikke omfattet af momsfritagelsen, og der skal derfor betales moms af et sådant salg.

Salg af stemplede frimærker og udenlandske frimærker, herunder grønlandske og færøske, betragtes som salg til samlerbrug og er ikke omfattet af momsfritagelsen.

De gebyrer, som frimærkehandlere opkræver for at foranledige, at kunder modtager førstedagskuverter, er desuden ikke omfattet af momsfritagelsen, og der skal derfor beregnes moms af gebyrerne.

Endelig er vederlag for ekspertundersøgelser af frimærker, bl.a. med henblik på at fastslå ægtheden af et frimærke, heller ikke omfattet af momsfritagelsen, og der skal derfor betales moms af sådanne vederlag.