Dato for udgivelse
01 Jun 2011 12:40
Resumé

Det nye såkaldte servicefradrag er nu vedtaget i Folketinget. Det betyder, at man kan få fradrag for udgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet fra 1. juni.


Visning af billede: Dig_og_ din_virks_1

Loven om BoligJobplanen er nu vedtaget. Loven giver private skattefradrag for lønudgifter til en lang række ydelser i hjemmet, fx rengøring, børnepasning havearbejde og udskiftning af vinduer.

- Jeg er glad for, at vi så hurtigt har fået BoligJobplanen vedtaget, så både familier, virksomheder og arbejdsgivere kan nå at få gavn af ordningen hen over sommeren. Der er mange familier, der får sat bolig i stand i sommerhalvåret, og når folk efter sommerferien igen får travlt på arbejdet, kan de på en god og billig måde få hjælp til rengøring og børnepasning, så hverdagen hænger lidt bedre sammen, siger skatteminister Peter Christensen, og tilføjer:

- Jeg ser BoligJobplanen som en vigtig brik i puslespillet med at få gang i erhvervslivet igen, og jeg er sikker på, at ordningen vil give et tiltrængt opsving i ordrebøgerne, ikke mindst i bygge- og anlægsbranchen.

Ordningen gælder fra 1. juni i år til og med 2013, og der er fradrag for arbejde, der er udført efter den 1. juni. Både ejere, lejere og andelshavere i helårsbolig kan få fradrag, men sommerhuse er ikke omfattet af ordningen, medmindre sommerhuset lovligt anvendes til helårsbeboelse.

Skattefradraget kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person, hvilket i en gennemsnitskommune svarer til cirka 5.000 kr. efter skat. For at få fradrag skal man sikre sig dokumentation for sine udgifter i form af kontoudtog samt faktura eller eventuelt serviceattest.

- Dokumentation er nødvendig for at kunne få fradrag, Man skal derfor huske at gemme sine kontoudtog for betalingen, samt fakturaer, hvis det er en virksomhed, man har med at gøre. Hvis arbejdet udføres af en person, kan man udfylde en serviceattest med personens CPR-nummer og kontonummer. I slutningen af 2011 kan man så taste udgiften til arbejdsløn ind på skat.dk sammen med fakturanummer eller CPR-nummer, siger Henrik Kähler, kontorchef i Skatteministeriet.  

Arbejde på ejendomme skal udføres af momsregistrerede virksomheder, mens serviceydelser som rengøring og børnepasning kan udføres af alle personer over 18 år.  

Se listen over alle fradragsgivende ydelser. Få svar på flere spørgsmål om ordningen ved at læse på skat.dk.

Se lovforslaget og ændringsforslag mv. her. 

Yderligere oplysninger:
Journalister: SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00
Borgere og virksomheder: SKATs hovednummer 72 22 18 18

Faktabokse:

Serviceydelser omfattet i BoligJobplan

A. Hjemmeservice/husholdningsarbejde i hjemmet

 • Almindelig rengøring
 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask - i forbindelse med anden rengøring
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner mv.

Vinduespudsning

 • Indvendig
 • Udvendig

Børnepasning i hjemmet

 • Babysitning
 • Hente og bringe børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet

Almindeligt havearbejde m.v.

 • Græsslåning
 • Hækkeklipning
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning

B. Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger

Boligens ydre rammer

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
 • Reparation, maling og isolering af ydervægge
 • Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
 • Fornyelse eller etablering af dræn
 • Radonsikring
 • Installation af solfangere og solceller

Boligens indre rammer

 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Gulvarbejder
 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
 • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg, installering eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarme units
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
 • Maler- og tapetserarbejder

 

Hvilken type arbejde er omfattet:

Arbejde på boligen, fx:

 • Tagarbejde
 • Malerarbejde
 • Installation af solceller mv.

Serviceydelser i hjemmet, fx:

 • Rengøring
 • Børnepasning
 • Havearbejde

Den fulde liste over fradragsgivende serviceydelser kan ses på skat.dk

Hvilke håndværkere / serviceleverandører er omfattet:
Arbejde på boligen skal udføres af en momsregistreret virksomhed. Udenlandske håndværkere er omfattet, hvis de er momsregistreret i Danmark. Serviceydelser kan udføres af alle personer over 18 år.

Hvad er kravene til dokumentation:
Faktura med CVR-nummer, fakturanummer og specifikation af den del af prisen, der går til arbejdsløn. For serviceydelser udført af en privatperson, kan der laves serviceattest med personens CPR-nummer og kontonummer. Fakturaer og lønudgifter skal betales via bank eller netbank. Læs mere om kravene på skat.dk