Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om beskatning af gaver.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Undtagelse.

Regel

Gaver skal regnes med ved indkomstopgørelsen. Se SL § 4 litra c.

Undtagelse

Gaver mellem nære slægtninge, der falder ind under afsnit II i boafgiftsloven skal ikke regnes med ved indkomstopgørelsen. Se SL § 5 litra b og afsnit C.A.6.2 om gaver, der falder ind under afsnit II i boafgiftsloven.

Se afsnit C.A.5.5 om gaver fra arbejdsgiveren til ansatte. Det er kun gaver, man modtager fra sin egen arbejdsgiver, der bliver beskrevet.

Hvis man modtager en gave, der udspringer af ansættelsesforholdet, fx fra sit firmas forretningsforbindelser, hører gaven normalt til den kategori af gaver, der er indkomstskattepligtige efter SL § 4 litra c.

Bemærk

Selv om et gode ikke skal beskattes ud fra et gavesynspunkt, kan godet godt være skattepligtigt alligevel. Det kan fx være, hvis godet anses som et supplement til løn, leje eller renteindtægter eller som maskeret udbytte fra et aktie- eller anpartsselskab.