åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Gaveafgift (C.A.6.2.1)
  • Nedsat gaveafgift ved overdragelse af aktier og virksomheder (C.A.6.2.2)
  • Henstand med betaling af gaveafgift ved overdragelse af aktier og virksomheder (C.A.6.2.3)
  • Når gavegiver ikke har afkom (C.A.6.2.4).