åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.6.3 Gaver, der hverken er indkomstskattepligtige eller afgiftspligtige" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om de gaver, der i praksis eller efter lov er gjort indkomstskattefri og afgiftsfri. 

Afsnittet indeholder: