Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Beskatning af helårsbolig for hovedaktionærer og personer med væsentlig indflydelse på egen aflønning (C.A.5.13.1.2.1)
  • Særligt om hovedaktionærer og undtagelse fra hovedreglen om beskatning (C.A.5.13.1.2.2)
  • Værdiansættelsen for hovedaktionærer og personer med væsentlig indflydelse på egen aflønning (C.A.5.13.1.2.3).