Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel: Skattepligt (C.A.5.15.1)
  • Undtagelse 1: Arbejdsskader og forebyggelse af arbejdsskader (C.A.5.15.2)
  • Undtagelse 2: Lægefagligt begrundet behandling (C.A.5.15.3)
  • Undtagelse 3: Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder (C.A.5.15.4)
  • Undtagelse 4: Personaleplejefritagelsen (C.A.5.15.5).
  • Undtagelse 5: Bagatelgrænsen for mindre personalegoder (C.A.5.15.6)
  • Undtagelse 6: Arbejdsgiverbetalte covid-19-test og værnemidler (C.A.5.15.7)