Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for beskatning af fortjeneste og tab ved afståelse af fast ejendom.

Afsnittet indeholder: