Indhold

I dette afsnit defineres begrebet afståelse af fast ejendom efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad forstås ved afståelse af fast ejendom i ejendomsavancebeskatningsloven? (C.H.2.1.5.1)
  • Hvad forstås ved afståelse af en del af en fast ejendom i ejendomsavancebeskatningsloven? (C.H.2.1.5.2).