Ved udlodning fra et likvidationsbo anses ejendommen først for erhvervet ved den endelige likvidation.

Det gør ingen forskel, at skatteyderen er hovedaktionær i det likviderede aktieselskab, og at det formelt er aktieselskabet, der har erhvervet ejendommen.