Indhold

Dette afsnit beskriver kort de generelle regler i virksomhedsskatteloven (Lov om indkomstbeskatning af selvstændigt erhvervsdrivende).

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelser
  • Forskellige ordninger i loven.

Hovedregel

Skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan bruge virksomhedsordningen.

Undtagelser

På visse typer af virksomheder og indkomster er det dog ikke muligt at bruge virksomhedsskattelovens regler. Se afsnit C.C.5.2.2.1 for en nærmere beskrivelse af, hvilke typer virksomheder og indkomster det drejer sig om.

Forskellige ordninger i loven

Virksomhedsskatteloven indeholder forskellige ordninger:

  • Virksomhedsordningen
  • Kapitalafkastordningen
  • Konjunkturudligningsordningen
  • Kapitalafkastordningen for aktier og anparter
  • Udligningsordningen for kunstnere.

Den selvstændigt erhvervsdrivende kan i virksomhedsordningen opnå højere fradragsværdi for virksomhedens renteudgifter, da de trækkes fra i den personlige indkomst. En del af virksomhedens overskud kan blive beskattet som kapitalindkomst, mens det resterende overskud beskattes som personlig indkomst. Ordningen giver bl.a. den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at opspare overskud mod at betale en foreløbig virksomhedsskat på 22 pct.

Virksomhedsskatteloven indeholder også regler om en kapitalafkastordning, som er et valgfrit og forenklet alternativ til virksomhedsordningen. Når den selvstændigt erhvervsdrivende anvender kapitalafkastordningen, er der mulighed for at få højere fradragsværdi for erhvervsmæssige renteudgifter eller for en del af de erhvervsmæssige renteudgifter. Det sker ved, at et beregnet kapitalafkast fragår i den personlige indkomst og lægges til kapitalindkomsten.

Der er også en konjunkturudligningsordning i tilknytning til kapitalafkastordningen. Den selvstændigt erhvervsdrivende kan i denne ordning opspare en del af virksomhedens overskud mod at betale en foreløbig skat på 22 pct. og binde det resterende beløb på en bankkonto.

Der findes yderligere to ordninger i virksomhedsskatteloven, nemlig en kapitalafkastordning for aktier og anparter og en udligningsordning for kunstnere.

Bemærk

Afsnit C.C.5 beskriver ikke reglerne i forbindelse med dødsfald. Disse regler er beskrevet i afsnit C.E.12.