Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler for blandet benyttede aktiver, der kan indgå i virksomhedsordningen, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit I.

Afsnittet indeholder:

  • Regel.

Regel

Et blandet benyttet aktiv er et aktiv, som benyttes både til erhvervsmæssige og til private formål.

Som hovedregel indgår blandet benyttede aktiver ikke i virksomhedsordningen. Se VSL § 1, stk. 3, 1. pkt.

Der er fastsat særlige regler i virksomhedsskatteloven om behandlingen af visse blandet benyttede aktiver.

De særlige regler gælder for blandet benyttede

  • ejendomme
  • biler
  • telefoner, datakommunikationsforbindelser, computere med tilbehør

Disse aktiver kan eller skal helt eller delvist indgå i virksomhedsordningen efter den selvstændiges frie valg. Se VSL § 1, stk. 3, 2.-5. pkt.

Reglerne om blandet benyttede aktiver er nærmere omtalt i afsnittene: