Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for blandet benyttede driftsmidler, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelse
  • Indtægter og udgifter vedrørende blandet benyttede driftsmidler.

Hovedregel

Blandet benyttede driftsmidler kan ikke indgå i virksomhedsordningen. Se VSL § 1, stk. 3, 1. pkt.

Undtagelse 

Blandet benyttede biler, telefoner, datakommunikationsforbindelser og computere med tilbehør kan indgå i virksomhedsordningen. Den selvstændige kan frit vælge, om en blandet benyttet bil skal medtages i virksomhedsordningen eller holdes udenfor. Se VSL § 1, stk. 3, 5. pkt.

De nærmere regler om blandet benyttede biler står i afsnit C.C.5.2.2.9.De nærmere regler om blandet benyttede  telefoner, datakommunikationsforbindelser og computere med tilbehør står i afsnit C.C.5.2.2.10.

Indtægter og udgifter vedrørende blandet benyttede driftsmidler

Indtægter og udgifter på den erhvervsmæssige del af et blandet benyttet driftsmiddel skal ikke medregnes ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst.

De skal medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglerne i personskatteloven. Det betyder, at indkomsten er personlig indkomst efter PSL § 3, stk. 1. Erhvervsmæssige driftsomkostninger, herunder skattemæssige afskrivninger, kan trækkes fra ved opgørelsen af den personlige indkomst efter PSL § 3, stk. 2.