Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af ægtefæller, når den ene ægtefælle ejer virksomheden, og den anden driver den.

Afsnittet indeholder:

  • Regel.

Regel

Når den ene ægtefælle ejer virksomheden, og den anden ægtefælle driver den, skal beskatning af virksomhedens indkomst ske hos den ægtefælle, der driver virksomheden. Se KSL § 25 A, stk. 1.

Ejeren af virksomheden skal dog altid medregne et eventuelt kapitalafkast, der ikke er opsparet i virksomheden, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se KSL § 25 A, stk. 2.

Den af ægtefællerne, der driver virksomheden, skal medregne et eventuelt resterende overskud som personlig indkomst.

Hvis ægtefællen driver andre virksomheder, skal alle ægtefællens virksomheder behandles som én virksomhed i forhold til virksomhedsordningen. Se VSL § 2, stk. 3.