Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der skal ske med et opsparet overskud, når en virksomhed i virksomhedsordningen går konkurs.

Afsnittet indeholder:

  • Regel.

Regel

Virksomhedsordningen kan ikke benyttes, hvis virksomhedens indkomst bliver konkursindkomst.

Hvis den selvstændige har opsparet overskud, bliver den indbetalte virksomhedsskat af indestående på konto for opsparet overskud endelig. Se VSL § 15 b, stk. 2. Det betyder, at et eventuelt opsparet overskud ikke skal tvangshæves i forbindelse med, at den selvstændige træder ud af virksomhedsordningen. Det opsparede overskud bliver derfor ikke beskattet som personlig indkomst.

Se også