Indhold

Dette afsnit beskriver de forskellige begreber, der anvendes i kapitalafkastordningen.

Afsnittet indeholder: