Indhold

Dette afsnit beskriver konjunkturudligningsordningen.

Afsnittet indeholder: