Indhold

Dette afsnit forklarer de ord og begreber, der er bruges i konjunkturudligningsordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Henlæggelse til konjunkturudligning
  • Indtægtsføring
  • Konjunkturudligningskonto
  • Indskud
  • Hævning.

Henlæggelse til konjunkturudligning

Betegnelsen "henlæggelse til konjunkturudligning" bruges i samme betydning som det at benytte sig af den konjunkturudligningsordning, som knytter sig til kapitalafkastordningen. Henlæggelsen udgør et beløb på 100 pct., hvoraf 22 pct. (konjunkturudligningsskatten i 2016 og efterfølgende indkomstår: 22 pct.) skal betales i foreløbig konjunkturudligningsskat, og 78 pct. skal indsættes på en bunden konto i et pengeinstitut. Se VSL § 22 b.

Indtægtsføring

Indtægtsføring bruges om den selvstændigt erhvervsdrivendes tilbageførsel af henlæggelser til beskatning som personlig indkomst.

Konjunkturudligningskonto

Konjunkturudligningskonto er betegnelsen for en bunden konto i et pengeinstitut, som den selvstændigt erhvervsdrivende skal indsætte 78 pct. af henlæggelsen til konjunkturudligning på. De 78 pct. af henlæggelsen svarer til det beløb, der er tilbage efter, at der er betalt en foreløbig konjunkturudligningsskat på 22 pct.

Indskud

Indskud er det beløb på 78 pct. af henlæggelsen, som skal indsættes på en bunden konto i et pengeinstitut.

Hævning

Hævning bruges om frigivelsen af indskud på en bunden konto i et pengeinstitut.