Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne om afgift af mættet fedt i visse fødevarer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Baggrund.

Regel

Der er afgift på mættet fedt i visse fødevarer efter fedtafgiftslovens (FAL) § 1, når disse:

  • Fremstilles her i landet
  • Importeres eller indføres her til landet
  • Sælges ved fjernsalg her til landet.

Se FAL § 3.

Der er også afgift (dækningsafgift) på fødevarer efter FAL § 8, når der er medgået afgiftspligtige bestanddele til fremstillingen, når disse:

  • Importeres eller indføres her til landet
  • Sælges ved fjernsalg her til landet.

Se FAL § 9.

Med begrebet mættet fedt menes indholdet af mættede fedtsyrer i fødevaren.

Lovgrundlag

Afgift af mættet fedt i visse fødevarer fremgår af lov nr. 247 af 30. marts 2011 også kaldet fedtafgiftsloven (FAL).

Loven trådte i kraft den 1. oktober 2011.

Der er i medfør af loven udstedt en bekendtgørelse nr. 925 af 25. august 2011. I vejledningen omtales bekendtgørelsen som bek.

Se også

Se også afsnit E.A.1 Generelt om punktafgifter.

Baggrund

Regeringen nedsatte i 2008 en Forebyggelseskommission, som i april 2009 kom med en række anbefalinger til en styrket forebyggende indsats. En af disse anbefalinger var at indføre en ny afgift på mættet fedt i visse fødevarer.

Formålet med loven er at tilskynde til bedre kostvaner og dermed styrke befolkningens sundhed. Loven bidrager samtidig til finansiering af lavere skat på arbejdsindkomst. Se information om de politiske aftaler om Forårspakke 2.0. (fra 2009) Forårspakke 2.0 og Serviceeftersynet af Forårspakken (fra 2010) Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0. på SKATs hjemmeside.