åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H.3.5 Ejendomsværdiskat af bolig i egen ejendom" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Ejendomsværdiskattelovens baggrund, formål og historik (C.H.3.5.1)
  • Hvem skal betale ejendomsværdiskat? (C.H.3.5.2)
  • Hvilke ejendomme skal der betales ejendomsværdiskat af? (C.H.3.5.3)
  • Hvornår skal der betales ejendomsværdiskat (C.H.3.5.4)
  • Hvordan beregnes ejendomsværdiskatten (C.H.3.5.5).

►Ændringerne i EVSL, som følge af lov nr. 688 af 8. juni 2017, er fuldt ud indarbejdet. Nedenstående er derfor udtryk for de regler, der er gældende for ejendomme, der i 2018 vurderes efter den nye ejendomsvurderingslov. Det er alene ejerboliger, som vurderes i 2018, jf. EVL § 5, stk. 2. For reglerne omkring ejendomsværdiskat af andre ejendomme i 2018, henvises til juridisk vejledning, version 2.8 - 31.07.17. ◄