åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Ejendomsværdiskattelovens baggrund, formål og historik (C.H.3.5.1)
  • Hvem skal betale ejendomsværdiskat? (C.H.3.5.2)
  • Hvilke ejendomme skal der betales ejendomsværdiskat af? (C.H.3.5.3)
  • Hvornår skal der betales ejendomsværdiskat (C.H.3.5.4)
  • Hvordan beregnes ejendomsværdiskatten (C.H.3.5.5).

Ændringerne i EVSL som følge af lov nr. 688 af 8. juni 2017 ►(om bl.a. ændringer af som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.) samt lov nr. 278 af 17. april 2018 (om bl.a. indførelsen af et forsigtighedsprincip)◄ er fuldt ud indarbejdet. Nedenstående er derfor udtryk for de regler, der er gældende for ejendomme, der i 2018 vurderes efter den nye ejendomsvurderingslov. Det er alene ejerboliger, som vurderes i 2018, jf. EVL § 5, stk. 2. For reglerne omkring ejendomsværdiskat af andre ejendomme i 2018, henvises til juridisk vejledning, version 2.8 - 31.07.17.

►Landsskatteretten har i SKM2018.83.LSR taget stilling til ejendomsværdibeskatning af et kolonihavehus på lejet grund. Afgørelsen omhandler de tidligere gældende regler og er derfor ikke medtaget i denne udgave af Den juridiske vejledning. Afgørelsen skal dog ses i lyset af de tidligere gældende regler, som er beskrevet i Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.H.3.5.5.4., som der derfor henvises til.◄