åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H.3.5 Ejendomsværdiskat af bolig i egen ejendom" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Ejendomsværdiskattelovens baggrund, formål og historik (C.H.3.5.1)
  • Hvem skal betale ejendomsværdiskat? (C.H.3.5.2)
  • Hvilke ejendomme skal der betales ejendomsværdiskat af? (C.H.3.5.3)
  • Hvornår skal der betales ejendomsværdiskat (C.H.3.5.4)
  • Hvordan beregnes ejendomsværdiskatten (C.H.3.5.5).

Ændringerne i EVSL som følge af lov nr. 688 af 8. juni 2017 (om bl.a. ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.), lov nr. 278 af 17. april 2018 (om bl.a. indførelsen af et forsigtighedsprincip)► samt lov nr. 1727 af 27. december 2018 (om dele- og platformsøkonomi)◄ er fuldt ud indarbejdet. Nedenstående er derfor udtryk for de regler, der er gældende for ejendomme, der vurderes efter ►§§ 5 eller 6 i◄ den nye ejendomsvurderingslov.

►Reglerne om ejendomsværdiskat beskrevet i dette afsnit har virkning fra og med det skatteår eller indkomstår, hvor beskatningen sker på grundlag af nye ejendomsvurderinger foretaget efter EVL §§ 5 eller 6.◄

►Ved lov nr. 1729 af 27. december 2018 (udskydelse af de nye ejendomsvurderinger) er de nye ejendomsvurderinger efter §§ 5 og 6 i EVL udskudt til at ske per 1. januar 2020 for ejerboliger og per 1. januar 2021 for andre ejendomme. Se EVL §§ 87 for ejerboliger og 88 for andre ejendomme. Vurderingerne efter den tidligere gældende vurderingslov videreføres således i 2018 og 2019 for ejerboliger og 2018-2020 for andre ejendomme.

For beskrivelse af reglerne omkring ejendomsværdiskat af ejendomme vurderet efter EVL §§ 87 og 88, dvs. en videreførelse af den seneste ansættelse, henvises til juridisk vejledning, version 2.8 - 31.07.17.◄

Landsskatteretten har i SKM2018.83.LSR taget stilling til ejendomsværdibeskatning af et kolonihavehus på lejet grund. Afgørelsen omhandler de tidligere gældende regler og er derfor ikke medtaget i denne udgave af Den juridiske vejledning. Afgørelsen skal dog ses i lyset af de tidligere gældende regler, som er beskrevet i Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.H.3.5.5.4., som der derfor henvises til.