Indhold

Dette afsnit handler om individuelle medarbejderaktieordninger omfattet af LL § 7 H.

LL § 7 H er ophævet med ikrafttræden den 1. januar 2012. Se lov nr. 1382 af 28. december 2011. Reglen indeholdt en skattebegunstigelse af aktier samt købe- og tegningsretter til aktier modtaget i ansættelsesforhold. Skattebegunstigelsen bestod i, at den ansatte undgik lønbeskatning, samtidigt med udskydelse af beskatningstidspunktet til det tidspunkt, hvor aktierne blev solgt. Denne skattebegunstigelse er nu afskaffet.

Reglerne i LL § 7 H vil dog fortsat i en årrække finde anvendelse på allerede eksisterende medarbejderaktieordninger. Se afsnit C.A.5.17.4.9 om overgangsreglerne ved ophævelsen af LL § 7 H.

Konsekvensen af, at LL § 7 H er ophævet, er, at den ansatte fremover lønbeskattes af de modtagne aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier på retserhvervelsestidspunktet. Det betyder, at skatten ikke længere kan udskydes til et senere tidspunkt, og at aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier beskattes som almindelig løn. Se LL § 16 og SL § 4.

Det vil i mange tilfælde være muligt at anvende LL § 28 på købe- og tegningsretter til aktier. Hvis købe- og tegningsretter kan omfattes af LL § 28, indebærer det, at den ansatte først beskattes på tidspunktet, hvor retten enten afstås eller udnyttes til køb af aktier. Beskatningen vil ske som almindelig løn. Se afsnit C.A.5.17.2 om LL § 28.

 Afsnittet indeholder: