Indhold

Dette afsnit handler om de generelle betingelser, der skal være opfyldt for, at medarbejderaktier kan omfattes af LL § 7 A (favørkursaktier, gratisaktier og medarbejderobligationer).

Afsnittet indeholder: