Hvis det selskab, der har givet den ansatte ret til at købe eller tegne aktier eller andelsbeviser, indgår i en fusion, spaltning, tilførsel af aktiver eller aktieombytning, inden den ansatte udnytter købe- eller tegningsretten, anses den ansatte ikke for at have afstået aftalen om vederlaget. Se LL § 7 A, stk. 1, nr. 1, 6 pkt. og nr. 2, 6. pkt.

Det skatteretlige udgangspunkt er, at hvis der sker en væsentlig ændring af en aftale, anses aftalen for at være afstået og en ny for at være indgået. Den ansatte har som udgangspunkt ingen indflydelse på den selskabsretlige omstrukturering, og den ansatte kan dermed som udgangspunkt ikke undgå afståelsesbeskatning.

Reglen medfører, at den ansatte ikke skal anses for at have afstået aftalen om vederlaget.

Det antages, at reglen kun har betydning i et begrænset antal tilfælde, fordi perioden fra selskabets meddelelse om tildeling af favørkursaktier og gratisaktier til tildelingen ofte vil være begrænset. Det kan dog også ske i båndlæggelsesperioden.

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.2.3.4 om ændringer i aftalen omfattet af LL § 28.

Se også afsnit C.A.5.17.3.6 om ændring af aftale omfattet af LL § 7 P i forbindelse med omstrukturering.

Se også afsnit C.A.5.17.7.6 om ændring af aftalen uden, at det betragtes som afståelse.