Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Afdragsordninger (G.A.3.1.1)
  • Lønindeholdelse (G.A.3.1.2)
  • Henstand (G.A.3.1.3)
  • Modregning (G.A.3.1.4)
  • Ægtefællehæftelse (G.A.3.1.5)
  • Eftergivelse af gæld til det offentlige (G.A.3.1.6)
  • Gældssanering (G.A.3.1.7)
  • Afskrivning og bortfald af fordringer (G.A.3.1.8)
  • Dødsboer og dødsboskifte (G.A.3.1.9)
  • Frivillige betalinger (G.A.3.1.10)