Indhold

Dette afsnit omfatter lovgrundlaget for inddrivelse, med bl.a. en oversigt over love og bekendtgørelser, samt en beskrivelse af reglerne for restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsesopgave.

Afsnittet indeholder:

  • Oversigt over gældende love (G.A.1.1.1)
  • Oversigt over gældende bekendtgørelser (G.A.1.1.2)
  • Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsesgrundlag (G.A.1.1.3)
  • Inddrivelsesparat gæld (G.A.1.1.4)