Skatteforvaltningen har i SKM2018.349.SKTST fastsat retningslinjerne for behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens sagsbehandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser.

Det bemærkes, at der er tale om en justering af retningslinjerne i forhold til den nye organisering, som Skatteforvaltningen undergik pr. 1. juli 2018.