Indhold

Dette afsnit beskriver reglen i KGL § 24 A hvorefter gevinst på gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital ikke er skattepligtig.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Ikrafttrædelse.

Regel

Gevinst på gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital er ikke skattepligtig. Se KGL § 24 A.

Efter selskabslovens § 33 er der mulighed for, at en del af indbetalingen af selskabskapitalen kan udskydes. Hermed stifter kapitalejeren en gæld svarende til den ikke indbetalte kapital. Gevinst på kapitalejerens gæld til selskabet vedrørende ikke indbetalt selskabskapital skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

Bemærk

Bemærk at

  • gevinst og tab på fordringer vedrørende ikke indbetalt selskabskapital ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se afsnit C.B.1.3.3.5 
  • der ikke sker underskudsbegrænsning efter LL § 15, når gælden vedrørende ikke indbetalt selskabskapital nedskrives
  • anskaffelsessummen nedsættes på de aktier, hvor kapitalen ikke er fuldt indbetalt, hvis selskabet nedskriver fordringen på kapitalejeren. Se afsnit C.B.2.9.2.

Ikrafttrædelse

KGL § 24 A har virkning fra den 1. marts 2011.