Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan restanceinddrivelsesmyndigheden forholder sig til overskydende lønindeholdte beløb.

Afsnittet indeholder:

  • Modregning i overskydende beløb

Modregning i overskydende beløb

Overskydende beløb, der skyldes, at der er lønindeholdt et for stort beløb i forbindelse med indfrielse af gælden omfattet af lønindeholdelsen, kan anvendes til modregning i anden gæld, for hvilken der kunne være truffet afgørelse om lønindeholdelse. Se gældsinddrivelseslovens § 10, stk. 7.

Resterende beløb, som ikke kan modregnes efter gældsinddrivelseslovens § 10, stk. 7, udbetales til skyldneren.

Se nærmere om beløb modtaget i forbindelse med en indsats i afsnit G.A.2.3 Dækningsrækkefølge. 

► ◄