Indhold

Dette afsnit handler om, at tegningsretter beskattes som løn på retserhvervelsestidspunktet.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om tegningsretter
  • Regel.

Generelt om tegningsretter

Tegningsretter kan enten udnyttes til tegning af aktier, sælges eller udløbe uudnyttet.

Regel

Tegningsretter, der tildeles en medarbejder uden at være omfattet af LL § 7 P eller § 28, skal beskattes efter de almindelige regler om retserhvervelse. Det betyder, at medarbejderen skal beskattes af værdien af tegningsretterne på retserhvervelsestidspunktet. Se LL § 16. Værdien af tegningsretterne beskattes som lønindkomst.

Den skattepligtige værdi af tegningsretterne opgøres til markedsværdien på retserhvervelsestidspunktet med fradrag af en eventuel egenbetaling. Der skal beregnes og betales AM-bidrag af værdien af tegningsretten. Se AMBL § 2, stk. 2, nr. 7.

Hvis tegningsretterne først retserhverves på udnyttelsestidspunktet (tidspunktet hvor aktien tegnes), opgøres værdien som forskellen mellem markedskursen og tegningskursen på udnyttelsestidspunktet.

Se også