Afsnittet om modregning er flyttet til A.D.13 Modregning.