Der er ikke i dansk lovgivning fastsat nærmere regler for, hvornår modregning må finde sted. Modregning sker således efter regler, der hviler på retspraksis og retssædvane. Der gælder dog enkelte undtagelser fra det princip. Disse vil blive beskrevet i afsnit G.A.3.1.4.5 Særlige regler om modregning.