Indhold

Dette afsnit beskriver de forskellige pensionsordninger.

Afsnittet indeholder:

  • Hvilke ordninger er omfattet (C.G.1.1.2.1)
  • Hvilke ordninger er undtaget fra beskatning (C.G.1.1.2.2)
  • Særligt for pensionsordninger oprettet i udlandet (C.G.1.1.2.3)