Indhold

Dette afsnit beskriver de pensionsordninger, der afkastbeskattes efter PAL § 1, stk. 1, nr. 2-5.

Afsnittet indeholder:

  • Pensionskonti omfattet af PBL § 42 (C.G.1.1.3.1)
  • Selvpensioneringskonti efter PBL § 51 A (C.G.1.1.3.2)
  • Særskilte SP-Konti i penge- eller pensionsinstitutter (C.G.1.1.3.3)
  • Pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter, der er omfattet af PBL § 50 (C.G.1.1.3.4)