Der skal til og med indkomståret 2011 betales skat til staten på 15 pct. af det skattepligtige afkast.

Fra og med indkomståret 2012 betales skat til staten på 15,3 pct. af det skattepligtige afkast, jf. Lov nr. 1378 af 28. december 2011.

Penge- og pensionsinstituttet indeholder og afregner skatten til SKAT på vegne af den pensionsberettigede. Se afsnit C.G.4.1, Indgivelse af opgørelse og indbetaling af skat