Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke renteudgifter og omkostninger, der er fradragsberettiget i beskatningsgrundlaget. Se PAL § 9.

Afsnittet indeholder:

  • Hvem gælder reglerne for? (C.G.2.6.1)
  • Fradrag for renteudgifter (PAL § 9, stk. 1) (C.G.2.6.2)
  • Fradrag for formueforvaltningsomkostninger (PAL § 9, stk. 2) (C.G.2.6.3).