Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for nedsættelse af beskatningsgrundlaget for ordninger oprettet før udgangen af 1982 (overgangsfradrag).

Afsnittet indeholder:

  • Overgangsfradrag (C.G.2.7.1)
  • Ordninger i penge- og kreditinstitutter, kapitalpensionsfonde mv. (C.G.2.7.2)
  • Ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde (C.G.2.7.3)
  • Arbejdsmarkedets Tillægspension (C.G.2.7.4)
  • Lønmodtagernes Dyrtidsfond (C.G.2.7.5)
  • Delvis udbetaling (C.G.2.7.6)
  • Overførsel efter PBL § 41 og § 41 A, stk. 1(C.G.2.7.7).
  • Overførsel efter PBL § 41 A, stk. 2 (C.G.2.7.8).